Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.org)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทยคือจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 22,848,421 ตารางกม. ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ 431,801 ตารางกม..พึ่งรู้นะเนี่ย "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 » เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น รูปภาพ จำนวน 8 รูป RSS Feed
เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น
   เมื่อ ๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น ณ บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส...
 อ่านต่อ
 » เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนไทยพุทธ รูปภาพ จำนวน 21 รูป RSS Feed
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนไทยพุทธ
   เมื่อ ๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๒๐๐ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง เลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางมาพบปะพุดคุยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพี่น้องประชาชนชุมชนไทยพุทธ ณ วัดทุ่งคา หมู่ ๒ ต.ละหาร อ....
 อ่านต่อ
 »  เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รูปภาพ จำนวน 9 รูป RSS Feed
 เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
   เมื่อ ๓ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๒๑๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึง ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธ...
 อ่านต่อ
 » ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬากอล์ฟ ต้านยาเสพติด รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬากอล์ฟ ต้านยาเสพติด
   เมื่อ ๒ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬากอล์ฟ ต้านยาเสพติด ณ สนามกอล์ฟค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมีเยาวชนซึ่งเป็น บุ...
 อ่านต่อ
 » ให้การต้อนรับ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔ รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
ให้การต้อนรับ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔
   เมื่อ ๑๖ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔/ผอ.ศปพร. ณ สนาม ฮ.ชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ และร่วมคณะ พบปะเย...
 อ่านต่อ
 » เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น RSS Feed
เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น
   เมื่อ ๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น ณ บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส...
 อ่านต่อ
 » ร่วมเป็นเกียรติในการจัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอ รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอ
   เมื่อ ๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในการจัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับอำเภอ ณ สนามกีฬาชั่วคราวตาดีกาบ้านกาบุ๊ หมู่ ๙ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อเป็นก...
 อ่านต่อ
 » เปิดกิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ต้านยาเสพติด รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
เปิดกิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ต้านยาเสพติด
   เมื่อ ๓ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมว่ายน้ำ ต้านยาเสพติด ณ สระว่ายน้ำค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมีเยาวชนซึ่งเป็น บุตร-ธิดา ขอ...
 อ่านต่อ
 » โครงการค่ายภาษาอังกฤษ “เพื่อน้อง” Navywives Summer Camp For Kids  รูปภาพ จำนวน 10 รูป RSS Feed
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ “เพื่อน้อง” Navywives Summer Camp For Kids
   เมื่อ ๑๘ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๔๕ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พบปะและให้โอวาทเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “เพื่อน้อง” Navywives Summer Camp For Kids ซึ่ง...
 อ่านต่อ
 » เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสมุนไพร และร่วมปลูกต้นไผ่ ต้นดาหลา รูปภาพ จำนวน 20 รูป RSS Feed
เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสมุนไพร และร่วมปลูกต้นไผ่ ต้นดาหลา
   เมื่อ ๑๕ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสมุนไพร และร่วมปลูกต้นไผ่ ต้นดาหลา ณ โครง...
 อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ฉก.นย.ทร. บน youtube


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ลูกทหารต้องฟังเพลงนี้ แล้วจะรู้ว่าพ่อทำเพื่อใคร


เวลาที่ผ่านมาแสนยาวนาน แต่พ่อไม่เคยหยุดที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับลูก แนะนำให้ดูครับ


๖ เม.ย.๕๗ ระเบิดกลางเมืองยะลา ๔ จุด


แสงสุดท้าย นาวิกโยธิน กองทัพเรือ


นักรบกล้า นาวิกโยธิน


อาลัย EOD นาวิกโยธินกองทัพเรือ


ทหารผู้กล้าลูกราชนาวี /ต้นแบบ TNN24


จักรีนฤเบศร เรือธงแห่งราชนาวีไทย


ทหารเรือไทยฝึกร่วมทหารเรือสหรัฐฯ

วันนี้ในอดีต

  พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1789) - ตัวแทนฐานันดรที่ 3 (สามัญชน) ประชุมร่วมกันที่สนามเทนนิสหลวง เป็นจุดเริ่มต้นของ การปฏิวัติฝรั่งเศส
  พ.ศ. 2380 (ค.ศ. 1837) - พระราชินีวิกตอเรีย เสด็จขึ้นครองราชย์
  พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) - เปอร์เวซ มูชาร์ราฟ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปากีสถาน
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ข่าวเด่นวันนี้
ภาษายาวีเบื้องต้น

แผนผังหน่วยงาน