Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.org)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"การใส่หูฟังแค่ชั่วโมงเดียว ทำให้แบคทีเรียในหูเพิ่มขึ้น 700 เท่าตัว..มาจากไหนหว่า "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 » #พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนราธิวาส ร่วมการซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห... รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
#พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนราธิวาส      ร่วมการซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห...
   เมื่อ ๒๕ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) ร่วมการซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแห...
 อ่านต่อ
 » ตรวจเยี่ยม จนท.รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจเยี่ยม จนท.รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง
   เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๕๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่เดิน...
 อ่านต่อ
 » ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง
   เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการทางอากาศ ณ หม...
 อ่านต่อ
 » พบปะเยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ  รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
พบปะเยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ
   เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (...
 อ่านต่อ
 » ผบ.ฉก.นย.ทร.ตรวจเยี่ยมรับฟังแผนการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
ผบ.ฉก.นย.ทร.ตรวจเยี่ยมรับฟังแผนการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง
   เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.)เดินทางตรวจเยี่ยม รับฟังแผนการรักษาควา...
 อ่านต่อ
 » ตรวจเยี่ยม จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต RSS Feed
ตรวจเยี่ยม จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง
   เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่เดิน...
 อ่านต่อ
 » ผบ.ฉก.นย.ทร.ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง รูปภาพ จำนวน 6 รูป ฮิต RSS Feed
ผบ.ฉก.นย.ทร.ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง
   เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๑๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) ตรวจเยี่ยมรับฟังแผนการปฏิบัติในการรั...
 อ่านต่อ
 » รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ทัศนศึกษา รูปภาพ จำนวน 8 รูป ฮิต RSS Feed
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ทัศนศึกษา
   เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.)ให้โอวาทแก่เยาวชนในโครงการ รวมใจไทยเป...
 อ่านต่อ
 » ฉก.นย.ภต.เปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง รูปภาพ จำนวน 9 รูป ฮิต RSS Feed
ฉก.นย.ภต.เปิดศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
   เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (...
 อ่านต่อ
 » ลงแขกเกี่ยวข้าว ของดีเชิงเขา พหุวัฒนธรรมแสนสวยงาม รูปภาพ จำนวน 17 รูป ฮิต RSS Feed
ลงแขกเกี่ยวข้าว ของดีเชิงเขา พหุวัฒนธรรมแสนสวยงาม
   เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๗๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พหุวัฒน...
 อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ฉก.นย.ทร.บน youtube


เยาวชนรวมใจสร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นผืนนาร้าง


โครงการปลูกไผ่แนวรั้วเขตทหาร


ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เยี่ยมประชาชนและกำลังพล พักแรมที่ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส


ค่ายจุฬาภรณ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙


รักพ่อไม่มีวันพอเพียง


ฉก.นย.ทร.รักพ่อไม่มีวันพอเพียง


ฉก.นย.ทร.ลงแขกดำนากับประชาชน อ. บาเจาะฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทำนา


ฉก.นย.ทร.ยกพลสร้างสันติสุข นราธิวาส


นาวิกกับปัญหาใต้


ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฉก.นย.ภต.ทร.

วันนี้ในอดีต

  25 มีนาคม: วันประกาศเอกราชในประเทศกรีซ (พ.ศ. 2363)
  พ.ศ. 2197 (ค.ศ. 1655) - คริสเตียน ไฮเกนส์ ค้นพบไททัน ดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์
  พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) - เยอรมนีตะวันตก เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก อิตาลี ฝรั่งเศส และเบลเยียม ลงนามในสนธิสัญญาแห่งโรม เพื่อก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
  พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) - วอร์ด คันนิงแฮม สร้างวิกิแห่งแรก
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
กิจกรรมแนะนำบน youtube
ข่าวเด่นวันนี้
ภาษายาวีเบื้องต้น

แผนผังหน่วยงาน