Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.org)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"เมืองที่มีประชากรอยู่มากที่สุดคือ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น..ว่าจะไปอยู่แล้วเชียว "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 » ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อย ปบค.๑๐๕ มม.  รูปภาพ จำนวน 22 รูป RSS Feed
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อย ปบค.๑๐๕ มม.
    เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๕๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อย ปบค.๑๐๕ มม. ณ สนามฝึก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์...
 อ่านต่อ
 » ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของ ร้อย.รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร... รูปภาพ จำนวน 20 รูป RSS Feed
ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของ ร้อย.รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร...
   เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๒๕๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของ ร้อย.รปภ.สนามบิน ฉก.นย.ทร. ...
 อ่านต่อ
 » ให้การต้อนรับ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ รูปภาพ จำนวน 8 รูป RSS Feed
ให้การต้อนรับ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔
   เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๖๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมอาการบาดเจ็บ พร้อมกับมอบกระเช้าและเงินบำรุงขวัญ...
 อ่านต่อ
 » .ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รูปภาพ จำนวน 23 รูป RSS Feed
.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
   เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจสี่แยกลำภู ต.ลำภู อ.เมืองน...
 อ่านต่อ
 » พบปะเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมกับมอบสิ่งของให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศา... รูปภาพ จำนวน 18 รูป RSS Feed
พบปะเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมกับมอบสิ่งของให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศา...
    เมื่อ ๘ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๓๒๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พบปะเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมกับมอบสิ่งของให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่รับผิดชอบ ...
 อ่านต่อ
 » พบปะพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส  รูปภาพ จำนวน 4 รูป RSS Feed
พบปะพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส
   เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๓๔๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ พบปะพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแ...
 อ่านต่อ
 » ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ของ ศปก.อ.เมืองนราธิวาส  รูปภาพ จำนวน 37 รูป RSS Feed
ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ของ ศปก.อ.เมืองนราธิวาส
   เมื่อ ๑๒ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก ของ ศปก.อ.เมืองนราธิวาส ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ก่อเหตุรุ...
 อ่านต่อ
 » ประชุมแม่บ้านครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์, รูปภาพ จำนวน 15 รูป RSS Feed
ประชุมแม่บ้านครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์,
   เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ สอบถามถึงความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะจาก แม่บ้านครอบครัวค่ายจุฬาภ...
 อ่านต่อ
 » พิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร รูปภาพ จำนวน 12 รูป RSS Feed
พิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร
   เมื่อ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๑๕ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ...
 อ่านต่อ
 » รับประทานอาหารเช้าร่วมกับกำลังพล ทหารกองประจำการของหน่วย รูปภาพ จำนวน 4 รูป ฮิต RSS Feed
รับประทานอาหารเช้าร่วมกับกำลังพล ทหารกองประจำการของหน่วย
   เมื่อ ๗ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๖๓๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พบปะพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ และรับประทานอาหารเช้าร่วมกับกำลังพล ทหารกองประจำการของหน่วย ณ ตอนสูทกรรม ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โค...
 อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
ฉก.นย.ทร. บน youtube


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ลูกทหารต้องฟังเพลงนี้ แล้วจะรู้ว่าพ่อทำเพื่อใคร


เวลาที่ผ่านมาแสนยาวนาน แต่พ่อไม่เคยหยุดที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับลูก แนะนำให้ดูครับ


๖ เม.ย.๕๗ ระเบิดกลางเมืองยะลา ๔ จุด


แสงสุดท้าย นาวิกโยธิน กองทัพเรือ


นักรบกล้า นาวิกโยธิน


อาลัย EOD นาวิกโยธินกองทัพเรือ


ทหารผู้กล้าลูกราชนาวี /ต้นแบบ TNN24


จักรีนฤเบศร เรือธงแห่งราชนาวีไทย


ทหารเรือไทยฝึกร่วมทหารเรือสหรัฐฯ

วันนี้ในอดีต

  24 เมษายน: วันเทศบาล
  พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 1800) - วันก่อตั้ง หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
  พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) - วันสถาปนา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.สปท.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
  พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) - ยานโซยุซ 1 ตกในไซบีเรีย ทำให้ วลาดิมีร์ คอมารอฟ นักบินอวกาศโซเวียต เสียชีวิต
  พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) - กระสวยอวกาศดิสคัฟเวอรี นำกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลขึ้นสู่อวกาศ
  พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) - การจัดอันดับนักเทนนิสประจำสัปดาห์ของเอทีพี ดนัย อุดมโชค อยู่ที่อันดับ 98 นับเป็นการเข้าไปอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกได้เป็นครั้งแรก หลังคว้าแชมป์เทนนิสเอทีพี ชาลเลนเจอร์ ที่ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 23 เม.ย.
พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
ข่าวเด่นวันนี้
ภาษายาวีเบื้องต้น

แผนผังหน่วยงาน