Home Downloads Account Forums  

  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
>> Royal Thai Marine Task Force ภารกิจนี้ เพื่อ ชาติ และราชนาวี <<
ทรงพระเจริญ


ผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วย
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ภต.
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

เมนูหลัก
บริการทั่วไป
บริการสมาชิก
กิจการสนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์

การบังคับบัญชา
  กรม ร.3 พล.นย.
  ฉก.นย.ทร.
  ฉก.นย.ภต.

หน่วยใน นย.
หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการ
กองบัญชาการ นาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึก นย.
กรม รปภ.นย.
ร้อย.ปจว.นย.
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑
กรมทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหาราบที่ ๙ รอ. กรมทหารราบที่ ๓ พล.นย.

กรมทหารปืนใหญ่
พัน.ปบค ๑ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปบค. ๒ กรม ป.พล.นย.
พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.
พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.
กรม สน.พล.นย.
พัน.รนบ.พล.นย.
พัน.ช.พล.นย.
พัน.ลว.พล.นย.
พัน.ส.พล.นย.
พัน.ถ.พล.นย.
ร้อย.ตถ.พล.นย.
ร้อย.สห.พล.นย.
รร.นย.ศฝ.นย.
กฝท.ศฝ.นย.
กอง สน.ศฝ.นย.
กองวิทยาการ ศฝ.นย.
หน่วยเฉพาะกิจ นย.
ฉก.ทพ.นย.
ศปศ.๖๑
ฉก.นย.๔๑๑
หน่วยเฉพาะกิจ ทร.
กปช.จต.
ฉก.นย.ภต.
ฉก.นย.ทร.

กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพบก

กองทัพเรือ กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร


ตรวจสอบเมล์ RTMTF
ชื่อเรียก:
(ตย. webmaster@rtmtf.org)
รหัสผ่าน:

คุณรู้หรือไม่

"ผู้หญิงกระพริบตามากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า..ปิ๊งๆ "


อัตราแลกเปลี่ยน

ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่าง EA473124280TH
รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

   ผลฟุตบอลสด


จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
คน ตั้งแต่ ตุลาคม 2553


หมวด : กิจกรรมประชาสัมพันธ์

หน้าแรก » กิจกรรมประชาสัมพันธ์ » น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.รับการรา...  มาใหม่พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.รับการรา... "
น.อ.ดร.นิรัตน์  ทากุดเรือ  ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.รับการรา...
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาพาคนกลับบ้านสร้างความเข้าใจ” และรับการรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน จำนวน ๑๖ คน เพื่อมาร่วมกันสร้างสังคมสันติสุขฯ พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงกา
(๑๐ ก.ค.๖๑)เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. นาวาเอก ดอกเตอร์ นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “จิบน้ำชาพาคนกลับบ้านสร้างความเข้าใจ” และรับการรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน จำนวน ๑๖ คน พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน จากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐและเคยต่อสู้กับรัฐที่หลบหนีออกจากภูมิลำเนา กลับมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม อยู่ร่วมกับครอบครัว ณ หน้า บก.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พาคนกลับบ้าน เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ( Flagship Project ) ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้ ตามแนวทางสันติวิธี จากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ทำให้รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทุกวิถีทาง ปัจจุบันรัฐบาล และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรมในการแก้ไขปัญหา อันหมายถึงฝ่ายเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา, ผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องสงสัยจากทางราชการ โดยใช้สันติวิธี พูดคุย และเชิญชวนให้เดินทางออกมาแสดงตน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในขั้นตอนของกฎหมาย และกระบวนการศาลยุติธรรมจนเป็นที่ยอมรับ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งกระบวนการทางกฎหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต และอื่นๆ ดังนั้น จึงต้องบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และต้องเร่งดำเนินการ เพราะนอกจากจะส่งผลต่อการลดจำนวนเหตุรุนแรงแล้ว ยังส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อการปลุกระดม บ่มเพาะแนวร่วมรุ่นใหม่ด้วย สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดกลับมารายงานตัว แสดงตนต่อรัฐ เข้ามาสร้างสังคมสันติสุข ได้อยู่กับครอบครัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง เพื่อลดจำนวนผู้ก่อเหตุรุนแรง ด้วยสันติวิธี สลายโครงสร้างของผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างยั่งยืน และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุย เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแนวทางในการดำเนินงานคือ การจัดกิจกรรมพบปะเครือญาติผู้มีหมาย กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้เข้าโครงการ กิจกรรมเวทีเสวนาในงานอำนวยความยุติธรรม และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้บุคคลที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นต้น
โดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์ 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:35:08 น.
อ่าน 83 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.รับการรา...
ข่าวล่าสุด
 ทรงพระเจริญ
23 ก.พ. 2562
 การฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วย...
23 ก.พ. 2562
 ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสั...
23 ก.พ. 2562
 มอบวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อม...
23 ก.พ. 2562
 ฝึกซ้อมไตรกีฬา เพื่อแข่งส...
23 ก.พ. 2562
ทั้งหมด
ข่าวยอดนิยม
 นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็...
28 มี.ค. 2558
 ผบ.กรม ร.3 พล.นย.เยี่ยมบำ...
19 พ.ย. 2553
 ผบ.ฉก.นย.ทร./ผอ.ศูนย์บรรเท...
12 พ.ย. 2553
 มทภ.๔ และคณะ เยี่ยมบำรุงข...
27 ก.พ. 2554
  ผบ.นย.พร้อมด้วย ประธานชม...
12 พ.ย. 2553
ทั้งหมด