_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมการใช้อาวุธ
ผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พลเอก หม่อมหลวง ทศนวอมร เทวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมการใช้อาวุธให้แก่ ข้าราชการค่ายจุฬาภรณ์ และให้โอวาทกับผู้รับการฝึกอบรม พร้อมทั้งมอบเงินให้กับ นาวาเอกสมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เพื่อใช้บำเพ็ญกุศลหรือให้การช่วยเหลือในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : Palagorn_53
อ่าน 539 ครั้ง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:35:27:AM