_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมและมอบเงินให้กับศูนย์เด็กเล็กค่ายจุฬาภรณ์
ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมและมอบเงินให้กับศูนย์เด็กเล็กค่ายจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นาวาเอกสมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เยี่ยมและมอบเงินให้กับศูนย์เด็กเล็กค่ายจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์เด็กปฐมวัย ทร.๑๔ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : Palagorn_53
อ่าน 405 ครั้ง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:55:12:AM