_PRINT 
logo.gif

ข่าว : จัดตั้งกองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จัดตั้งกองอำนวยการร่วม
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๕๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อ เสด็จฯมาทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุลอาน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และ ฉก.นย.ทร.ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย พร้อมจัดตั้ง กองทหารเกียรติยศ เพื่อรอรับเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : marines46
อ่าน 585 ครั้ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:30:14:AM