_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผช.เสธ.ทร.ฝยก. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๒ และตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
ผช.เสธ.ทร.ฝยก.
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พล.ร.ท.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ผช.เสธ.ทร.ฝยก. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ ทรภ.๒ และตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมรับการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอกสมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา
อ่าน 458 ครั้ง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:37:46:AM