_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ฉก.นย.ทร.จัดการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
ฉก.นย.ทร.จัดการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.นำดีเกฮูลู คณะศรีดูกู บ.ดูกู ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จัดการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในงานสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

ข่าวโดย : รณยุทธ 46
อ่าน 383 ครั้ง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:05:15:AM