_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน เพื่อแนะแนวสถานศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ น.อ.ธีรนันท์ มาแดง รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๓) เป็นประธานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน เพื่อแนะแนวสถานศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเชิญครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างในพื้นที่รับผิดชอบ มาประชุมปรึกษาหารือ ณ สโมสรร่มเกล้าฯ และได้ชมสวนเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรม ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส

ข่าวโดย : รณยุทธ 46
อ่าน 403 ครั้ง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:25:22:AM