_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยนและพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ ,ผ้นำท้องถิ่น ,ผู้นำศาสนา และผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิทยา
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยนและพัฒนาสัมพันธ์
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยนและพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ ,ผ้นำท้องถิ่น ,ผู้นำศาสนา และผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิทยา
เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยี่ยนและพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องที่ ,ผ้นำท้องถิ่น ,ผู้นำศาสนา และผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ตำบลลหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พร้อมกันนี้ได้สิ่งของอุปโภคบริโภคและงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอม

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สุรินทร์ อุราเอี่ยม
อ่าน 424 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:40:46:AM