_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องที่ ณ มัสยิดโคกนิบงอัดดาริลคอยรียะห์ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องที่ ณ มัสยิดโคกนิบงอัดดาริลคอยรียะห์ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องที่ ณ มัสยิดโคกนิบงอัดดาริลคอยรียะห์ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี พร้อมกันนี้ได้มอบนาฬิกาบอกเวลาละหมาดให้ไว้ประจำมัสยิด จำนวน ๑ เรือน

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สุรินทร์ อุราเอี่ยม
อ่าน 453 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:52:40:PM