_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดปฏิบัติงานโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และหน้าวัว ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ทร. เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดปฏิบัติงานโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และหน้าวัว ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลชุดปฏิบัติงานโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และหน้าวัว ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สุรินทร์ อุราเอี่ยม
อ่าน 549 ครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:40:04:PM