_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ทร.และ รอง ผอ.ธนาคารออมสินอาวุโส ร่วมมอบเสาธง อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดบ้านบูเก๊ะยามู ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส
ผบ.ทร.และ
ผบ.ทร.และ รอง ผอ.ธนาคารออมสินอาวุโส ร่วมมอบเสาธง อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดบ้านบูเก๊ะยามู ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายยงยุทธ ตะริโย รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส ร่วมมอบเสาธง, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านบูเก๊ะยามู ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สุรินทร์ อุราเอี่ยม
อ่าน 498 ครั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:02:53:AM