_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ผบ.ฉก.นย.ทร.
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการโครงการ “นำคนกลับบ้าน” เพื่อนำผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบเข้าสู่กระบวนการกลับคืนสู่สังคมต่อไป ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี
อ่าน 389 ครั้ง
วันที่ 24 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:11:37:AM