_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และร่วมพิธีละศีลอดของราษฎรไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
พบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับ
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และร่วมพิธีละศีลอดของราษฎรไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดโคกนิบงอัดดาริลคอยรียะห์ ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พบปะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และร่วมพิธีละศีลอดของราษฎรไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดโคกนิบงอัดดาริลคอยรียะห์ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ข่าวโดย : รณยุทธ 46
อ่าน 448 ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:50:46:AM