_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้บริหาร ครู และนักเรียน รร.ปอเนาะมะฮัคดารุลเราะห์มะห์
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้บริหาร
ผบ.ฉก.นย.พบปะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนปอเนาะมะฮัคดารุลเราะห์มะห์ (บือแนราเมาะ) บ้านปาโอะ หมู่ ๔ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พบปะเยี่ยมเยียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนปอเนาะมะฮัคดารุลเราะห์มะห์ (บือแนราเมาะ) บ้านปาโอะ หมู่ ๔ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ บ้านพักภายในโรงเรียน

ข่าวโดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี
อ่าน 471 ครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:11:12:PM