_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิด “บ้านทุ่งกงเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจไทยเป็นหนึ่ง
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิด “บ้านทุ่งกงเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บ้านทุ่งกงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด “บ้านทุ่งกงเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี ๒๕๕๔ ในโอกาสนี้หน่วยได้จัดชุดแพทย์ และชุดตัดผมเคลื่อนที่ ออกให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งแจกจ่ายยาให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านทุ่งกงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : พลฯ ธงชัยพัฒนะ อินทรมณี
อ่าน 469 ครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:07:59:AM