_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำต่าง ๆ ในพื้นที่ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะผู้นำต่าง
ผบ.ฉก.นย.ทร. พบปะ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในพื้นที่ ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการนำคนกลับบ้าน พร้อมทั้งร่วมดำเนินการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล ณ ที่ทำการกำนัน ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 333 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:55:17:PM