_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้โอวาทแก่แม่บ้านจากค่ายจุฬาภรณ์ จำนวน ๓๐ คน เพื่อร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ภาคตะวันออก
ผบ.ฉก.นย.ทร.
ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้โอวาทแก่แม่บ้านจากค่ายจุฬาภรณ์ จำนวน ๓๐ คน เพื่อร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ภาคตะวันออก ของสมาคมภริยาทหารเรือ
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร. ให้โอวาทแก่แม่บ้านจากค่ายจุฬาภรณ์ จำนวน ๓๐ คน เพื่อร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ภาคตะวันออก ของสมาคมภริยาทหารเรือ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ มิ.ย.๕๖ ณ ห้องรับรอง มวบ.ฉก.ภต.

ข่าวโดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา
อ่าน 453 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:19:06:AM