_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีปิดการฝึกอบรมตำรวจยุทธวิธี รุ่นที่ ๕
รอง
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีปิดการฝึกอบรมตำรวจยุทธวิธี รุ่นที่ ๕
เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๖ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และฝ่ายอำนวยการร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีปิดการฝึกอบรมตำรวจยุทธวิธี รุ่นที่ ๕ ณ พัน.ร.๙ รอ.พล.นย. กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์

ข่าวโดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา
อ่าน 345 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:25:18:PM