_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ฉก.นย.ทร. ให้การต้อนรับ รมว.กห. และคณะ
ฉก.นย.ทร.
เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลปรยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.และ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ รมต.กลาโหมและคณะ
เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลปรยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.และ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.ให้การต้อนรับ รมต.กลาโหม ที่เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา จชต. และร่วมประชุมกับ ผบ.หน่วย ณ สโมสร ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.ฤชิษฐ์ นุ่นชูผล
อ่าน 488 ครั้ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:52:43:AM