_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรม “เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย”
ฉก.นย.ทร.จัดกิจกรรม
เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย” รอบสุดท้าย โดยจะแข่งขัน เป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยมี ผบ.นย.เป็นประธาน พร้อมกับมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากรองนายกรัฐมนตรี
เมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ฉก.นย.ทร. จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชนประกวดร้องเพลงชาติไทย” รอบสุดท้าย โดยจะแข่งขัน เป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โดยมี ผบ.นย.เป็นประธาน และมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศให้กับทีมที่ได้รับรางวัล โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะแข่งขัน เป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและสุดท้าย ระดับ ๔ อำเภอที่หน่วยรับผิดชอบ ซึ่งทุกทีมจะได้รับเงินบำรุงทีม และ มีเงินรางวัลในทุกระดับ รางวัลกองเชียร์ ส่วนในรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข่าวโดย : พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
อ่าน 423 ครั้ง
วันที่ 07 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:11:37:PM