_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รอง ฉก.นย.ทร.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีสมโภชและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
รอง
รอง ฉก.นย.ทร.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีสมโภชและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
เมื่อ ๒๐ ก.ค.๕๖ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ รอง ฉก.นย.ทร.ผู้แทน ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมพิธีสมโภชและทอดผ้าป่าสามัคคี โดยเป็นประธานอุปถัมภ์ผ้าป่าเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธตลอดจนเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรในพื้นที่ ๓ จชต.ตลอดไป ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา
อ่าน 325 ครั้ง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:51:16:AM