_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ ณ อบต.จอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส
พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ เนื่องในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบกับหน่วยงานทหาร ณ อบต.จอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ชุมชน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ เนื่องในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบกับหน่วยงานทหาร อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยในอนาคต และขยายฐานมวลชนต่อไป ในการนี้หน่วยยังจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ณ อบต.จอเบาะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา
อ่าน 342 ครั้ง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:15:49:AM