_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ฉก.นย.ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
ฉก.นย.ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
ฉก.นย.ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๖ ฉก.นย.ทร.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีครอบครัวข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา
อ่าน 317 ครั้ง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:59:12:AM