_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พบปะผู้ต้องหาคดีความมั่นคง และครอบครัวพร้อมกับละศีลอดร่วมกัน ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
พบปะผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส พบปะผู้ต้องหาคดีความมั่นคง และครอบครัวพร้อมกับละศีลอดร่วมกัน ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๖ น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส พบปะผู้ต้องหาคดีความมั่นคง และครอบครัวพร้อมกับละศีลอดร่วมกัน ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

ข่าวโดย : จ.อ.รณยุทธ ฝ่ายคำตา
อ่าน 379 ครั้ง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:07:05:AM