_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๖๐ ของกำลังพลในสังกัด ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิว
เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี ๒๕๖๐ ของกำลังพลในสังกัด ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์
อ่าน 138 ครั้ง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:01:32:AM