_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ ณ ลานสวนสนามหน้า บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์
ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ
เมื่อ ๙ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ ณ ลานสวนสนามหน้า บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
เมื่อ ๙ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทหารกองเกียรติยศ ณ ลานสวนสนามหน้า บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์
อ่าน 121 ครั้ง
วันที่ 01 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:05:47:PM