_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมกับมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลในสังกัด ฉก.นย.ทร.๓๓
เยี่ยมบำรุงขวัญ
เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๓๐ – ๑๗๕๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ นำความปรารถนาดี และความห่วงใยจาก ผบ.ทร. และ ผบ.นย. เยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมกับมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลในสังกัด ฉก.นย.ทร.๓๓ ตั้งแต่ฐา
เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๓๐ – ๑๗๕๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ นำความปรารถนาดี และความห่วงใยจาก ผบ.ทร. และ ผบ.นย. เยี่ยมบำรุงขวัญ พร้อมกับมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลในสังกัด ฉก.นย.ทร.๓๓ ตั้งแต่ฐานปฏิบัติการระดับกองร้อยถึงฐานปฏิบัติการระดับหมวดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วย โดยมี น.ท.สาคเรศ โชติประดา ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์
อ่าน 128 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:15:26:AM