_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ๓๘ อำเภอ
ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.สุรชัย ตันเจริญ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ๓๘ อำเภอ ของ ศปก.อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ณ บ้านมะยูง ต.ปะ
เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.สุรชัย ตันเจริญ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นผู้แทน น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ๓๘ อำเภอ ของ ศปก.อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ณ บ้านมะยูง ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวโดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์
อ่าน 130 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:10:38:AM