_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา และ ฝอ.หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐
ให้การต้อนรับ
เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ รอง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา และ ฝอ.หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑
เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์ รอง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา และ ฝอ.หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ ๑๐ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มงานโครงการศิลปาชีพที่หน่วยรับผิดชอบ จำนวน ๑๑ ศูนย์ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.วัชรินทร์ ไชยชาญยุทธิ์
อ่าน 174 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:20:18:AM