_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธานการประชุมโครงการนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไปในการกู้ชีพและช่วยชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบ
ผบ.กรม
(๑๑ ก.ย.๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมโครงการนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไปในการกู้ชีพและช่วยชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 72 ครั้ง
วันที่ 12 กันยายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:51:01:PM