_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมกลยุทธ์การผลิตข่าวเชิงบวก เผยแพร่สื่อดิจิทัล และสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมกลยุทธ์การผลิตข่าวเชิงบวก
(๑๑ ก.ย.๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รอง เลขาธิการ ศอ.บต. และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมกลยุทธ์การผลิตข่าวเชิงบวก เผยแพร่สื่อดิจิทัล และสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต.ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมร้านอาหารนาเซร์ ชั้น ๒ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้กล่าวพบปะกับสื่อมวลชน และผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 97 ครั้ง
วันที่ 12 กันยายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:30:28:PM