_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พหุวัฒนธรรม แตกต่าง ไม่แตกแยก
พหุวัฒนธรรม
เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓๑๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานเปิดโครงการพหุวัฒนธรรมปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก ปล่อยปลา และพบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านเชิงเขา หมู่ ๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ซึ่งการจัดโครงการพหุวัฒนธรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา แม้จะต่างศาสนา ต่างชาติพันธ์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 178 ครั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:21:11:PM