_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.
ให้การต้อนรับ
เมื่อ ๒๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓๕๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ และปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะ พล.ร.อ.เกรียงไกร อนันตศานต์ ผทค.พิเศษ ทร.ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๔ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้นำคณะ พล.ร.อ.เกรียงไกร อนันตศานต์ ผทค.พิเศษ ทร.ประธานกรรมการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.เยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน รถสะเทินน้ำสะเทินบกพระที่นั่ง (LVT MK- 4) หมายเลข ๑๐๑ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จอมทัพไทย รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วย เรือตรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ฯ (พระอิสริยยศขณะนั้น) ประทับเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือ ณ หาดบ้านทอน ในการฝึก “ทักษิณ ๑๒” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 183 ครั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:19:03:PM