_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เราอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม แตกต่าง เราไม่แตกแยก
เราอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม
เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๕๔๕ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานเปิดโครงการพหุวัฒนธรรมปลูกมะพร้าวฟาร์มตัวอย่างบ้านไม้แก่น และพบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และมอบไม้เท้าค้ำยัน วอร์คเกอร์ (เครื่องช่วยเดิน 4 ขา) ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านไม้แก่น หมู่ ๑ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ซึ่งการจัดโครงการพหุวัฒนธรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา แม้จะต่างศาสนา ต่างชาติพันธ์ อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์/พ.จ.อ.
อ่าน 169 ครั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:12:49:PM