_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สร้างขวัญและกำลังใจ ๓ ฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
สร้างขวัญและกำลังใจ
เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยม พร้อมกับมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่าย ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส จำนวน ๕ จุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อส.และ ทสปช.ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 127 ครั้ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:54:29:PM