_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พหุวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ บ้านเชิงเขา
พหุวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมื่อ ๓๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๘๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.มอบของรางวัลและเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับพี่น้องไทยพุทธ และไทยมุสลิมชุมชนบ้านเชิงเขา ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างขวัญกำลังใจพี่น้องประชาชนชุมชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ในพื้นที่รับผิดชอบ

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 139 ครั้ง
วันที่ 01 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:08:40:PM