_PRINT 
logo.gif

ข่าว : จิตอาสาร่วมใจเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด หลังพายุปาบึก
จิตอาสาร่วมใจเก็บขยะทำความสะอาดชายหาด
เมื่อ ๐๗๑๔๓๐ ม.ค.๖๑ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ”จิตอาสาร่วมใจเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดภายหลังพายุปาบึก” โดย ฉก.นย.ทร.ค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมกับจิตอาสาฯ นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อร่วมกันรักษาชายหาดให้สวย เหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันของคนในชุมชน

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 111 ครั้ง
วันที่ 09 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:44:13:AM