_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เยี่ยมคำนับ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
เยี่ยมคำนับ
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เดินทางเยี่ยมคำนับ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาในสังกัด กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่าย สิรินธร
เมื่อ ๐๗๑๐๓๐ ม.ค.๖๑ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เดินทางเยี่ยมคำนับ มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาในสังกัด กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่าย สิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานี

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 142 ครั้ง
วันที่ 09 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:59:53:AM