_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับการเยี่ยมคำนับ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
รับการเยี่ยมคำนับ
เมื่อ ๑๐๑๔๓๐ ม.ค.๖๒ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. รับการเยี่ยมคำนับ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จาก อ.ดาวุด นาวาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์ บ.สุไหงบาลา ต.มะนังตายอ ฯ ณ ห้องรับรอง บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 118 ครั้ง
วันที่ 11 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:05:39:PM