_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การรับสมัคร สส.นราธิวาส
การรับสมัคร
เมื่อ ๔ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมสังเกตการณ์การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งพื้นที่ จว.นราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 104 ครั้ง
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:29:29:PM