_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โฆษกชาวบ้าน #กิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้พื้นที่สงบสุข
โฆษกชาวบ้าน
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมกิจกรรมพบปะโฆษกชาวบ้านจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ๑ ค่ายสิรินธร
เมื่อ ๕ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมกิจกรรมพบปะโฆษกชาวบ้านจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักปฏิบัติการข่าวสาร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ห้องประชุม ๑ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี งป.๖๒ ของ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ และสร้างความเข้าใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ พล.ท.ทวี เกิดสมบูรณ์ หน.ศปส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง แนวนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และ ดร.ไฟซอล หะยีอาหวัง บรรยายพิเศษ เรื่อง โฆษกชาวบ้านในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมี พล.ต.สมพล ปานกุล รอง มทภ.๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.เป็นประธาน

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 126 ครั้ง
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:12:57:AM