_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ประชุมประจำเดือนและมอบรางวัล
ประชุมประจำเดือนและมอบรางวัล
เมื่อ ๘ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุม นขต.กรม ร.๓ พล.นย./นขต.ฉก.นย.ทร./นขต.ฉก.นย.ภต.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือน ก.พ.๖๒ พร้อมกับรับทราบเรื่องสั่งการจากการประชุม นขต.นย.และ นขต.พล.นย. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 152 ครั้ง
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:51:19:PM