_PRINT 
logo.gif

ข่าว : แนวโน้มและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
แนวโน้มและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
เมื่อ ๙ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “แนวโน้มและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน” ตามโครงการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ชั้นปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมผกากรอง ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 105 ครั้ง
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:01:58:AM