_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.พักค้างแรมร่วมกับกำลังพลฐานปฏิบัติการโมคคะมูล
ผบ.ฉก.นย.ทร.พักค้างแรมร่วมกับกำลังพลฐานปฏิบัติการโมคคะมูล
เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๙๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญและพักแรมร่วมกับกำลังพลในพื้นที่ ณ ฐานปฏิบัติการโมคคะมูล กองร้อยปืนเล็กที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ ๓๓ ( ร้อย.ปืนเล็กที่ ๓ ฉก.นย.ทร.๓๓) บ.จูดแดง ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยกับกำลังพล สอบถามสวัสดิการ ความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่และการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนั้น ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมต่างๆ แก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ การมาพักแรมร่วมกับกำลังพลที่ฐานปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจ ทำให้กำลังมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อ ที่ใดประชาชนเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ ที่นั่นจะต้องมีทหารเรือ

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 109 ครั้ง
วันที่ 22 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:14:43:AM