_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและลูกเสือ-เนตรนารี
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและลูกเสือ-เนตรนารี
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ ๑๕๓ ในโอกาสนำลูกเสือ-เนตรนารี มาเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่
เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓๔๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ ๑๕๓ ในโอกาสนำลูกเสือ-เนตรนารี มาเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยาวนาน การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 113 ครั้ง
วันที่ 22 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:27:35:PM