_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผอ.กองศิลปาชีพ กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง ตรวจเยี่ยม กลุ่มศิลปาชีพในความรับผิดชอบของ กรม ร. ๓ พล.นย.
ผอ.กองศิลปาชีพ
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการบริหารงานโครงการศิลปาชีพ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน /ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คุณอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง ผอ.กองศิลปาชีพ กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง เดินทาง
เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการบริหารงานโครงการศิลปาชีพ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน /ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คุณอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง ผอ.กองศิลปาชีพ กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักพระราชวัง เดินทางตรวจเยี่ยม กลุ่มศิลปาชีพในความรับผิดชอบของ กรม ร. ๓ พล.นย. ณ อาคารศิลปาชีพผ้าปักค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปาชีพ ณ มัสยิดกลาง จว.ปัตตานี ใน ๑๔ เม.ย.๖๒ ที่จะถึงนี้ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วย กลุ่มศิลปาชีพประดิษฐ์เรือกอและจำลองบ้านทอน และ กลุ่มศิลปาชีพผลิตภัณฑ์กระจูด

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 81 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:04:33:AM