_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเมืองนราฯ
ผบ.ฉก.นย.ทร.ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเมืองนราฯ
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อราชการ และเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดน
เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๗๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อราชการ และเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งประสานการปฏิบัติต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนร่วมกัน กิจกรรมครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นที่ แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 100 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:05:25:AM