_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.พบพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง
ผบ.ฉก.นย.ทร.พบพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ต.บางนาค ณ บริเวณชุมชนชายทะเล หาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวา
เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ต.บางนาค ณ บริเวณชุมชนชายทะเล หาดนราทัศน์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของชาวประมงในพื้นที่ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร ปัญหาเรือประมงผิดกฏหมาย เเละปรึกษาหารือหาเเนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยการสร้างประการังเทียมให้เป็นเเหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เพื่อเป็นเเหล่งอาหารให้กับประชาชนในอนาคต พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการช่วยรักษาความปลอดภัยร่วมกัน เพื่อเกิดความปลอดภัยเเก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดทั้งทางบกเเละทางทะเล

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 111 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:42:59:AM