_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์
ผบ.ฉก.นย.ทร.เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์
น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ บ.สุไหงบาลา ม.๕ ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โ
เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘๔๕ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้ (ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.) พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ บ.สุไหงบาลา ม.๕ ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมีนายดาวูด นาวาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ให้การต้อนรับ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมบรรยายให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แก่คณะครู ทั้งในเรื่องความสำคัญของการศึกษา ระบบการศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับบ้านเมืองที่มั่นคง พร้อมกับระบบเศรษฐกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ ในสังคมประชาคมอาเซียน โดยนักเรียน/นักศึกษาที่จบออกไปสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาทางสาขาอาชีพ ก็จะทำให้เรามีวิชาชีพในการประกอบอาชีพเลี้ยงตังเองและครอบครัว รวมทั้งนำความรู้พัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และ มัสยิดอีกด้วย

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 114 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:29:48:AM